25 26 27 28 29 30 31 32 34 35 38 39 40 41 42 43 44 45 46

a) w poniższych zdaniach zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F - jeśli jest fałszywe.

1.Energia wytworzona w elektrowniach wiatrowych i hydroelektrowniach to ok. 1.4 całkowitej energii elektrycznej wyprodukowanej w 2016 r. w Polsce.PF
2.W Polsce nie pozyskuje się energii elektrycznej z elektrowni jądrowych.PF
3.Elektrownia “Bełchatów” wytwarza ponad 10% rocznej produkcji energii elektrycznej w Polsce.PF
4.Jednymi z najbardziej wydajnych elektrowni są elektrownie opalane węglemPF

b)

Zaznacz zdanie nieprawdziwe

A. Elektrownia “Bełchatów” przez 2 godziny pracy z pełną mocą może wytworzyć ponad 10000MWh energii elektrycznej.

B. W najwydajniejszych elektrowniach gazowych w energię elektryczną może być zamieniane nawet 2/5 energii chemicznej gazu ziemnego

C. Hydroelektrownia ze 100J energii potencjalnej wody jest w stanie wyprodukować ponad 70J energii elektrycznej.

D. W 2016 roku z elektrowni węglowych uzyskano w Polsce ponad 150 TWh energii elektrycznej.

c) Wybierz poprawne uzupełnienie zdań:

Elektrownie wiatrowe są w stanie zamienić A/B  niż 50% energii wiatru w energię elektryczną. Wiatrak, którego łopaty mają dwukrotnie większy promień, ma około C/D razy większą moc. Elektrownie wiatrowe o wysokości połowy wysokości Pałacu Kultury i Nauki (wliczając łopaty śmigieł) są w stanie generować moc elektryczną na poziomie E/F/G

A. mniej 

B. więcej

 C.2 

D.4 

E. 2kW

F. 2MW G.2HW

Rozwiązanie: