21 22 23 25 26 27 28 29 30 31 34 35 36 38 39 40 41 42 43

Filip dysponował tylko jednym miernikiem uniwersalnym, przewodami elektrycznymi oraz baterią 1,5 V. Miał za zadanie wyznaczyć opór elektryczny spirali grzejnika elektrycznego, gdy spirala nie jest rozgrzana. 

Poniżej wymieniono czynności, które Filip mógł wykonać podczas doświadczenia. Wpisz X przy czynnościach, które są zbędne lub niepoprawne.

Odczytanie i zapisanie wskazania amperomierza. 

Połączenie miernika jako amperomierza z samą baterią

Ustawienie woltomierza na odpowiedni zakres i prawidłowe podłączenie przewodów do miernika. 

Podzielenie zmierzonego napięcia wyrażonego w woltach przez zmierzone natężenie wyrażone w amperach

Podłączenie miernika jako woltomierza szeregowo do baterii i grzejnika. Połączenie miernika jako amperomierza szeregowo do baterii i grzejnika. 

Podłączenie miernika jako amperomierza szeregowo do baterii i grzejnika. Połączenie miernika jako amperomierza szeregowo do baterii i grzejnika. 

Przełączenie włącznika grzejnika na pozycję „włączony”. 

Odczytanie i zapisanie wskazania woltomierza.

Podłączenie miernika jako woltomierza szeregowo do baterii i grzejnika. 

Połączenie miernika jako amperomierza szeregowo do baterii i grzejnika. 

Ustawienie amperomierza na odpowiedni zakres i prawidłowe podłączenie przewodów do miernika

Podzielenie zmierzonego natężenia wyrażonego w amperach przez zmierzone napięcie wyrażone w woltach.

Rozwiązanie: