20 21 22 23 25 26 27 28 29 31 32 34 35 36 38 39 40 41

Uzupełnij schemat symbolami amperomierza oraz woltomierza, tak aby można było wyznaczyć opór elektryczny żarówki. Następnie wybierz poprawne dokończenie zdania. 

Żeby otrzymać poprawną wartość oporu elektrycznego żarówki, należy uzyskane wyniki wyrazić w jednostkach układu SI (woltach i amperach), a następnie 

A. podzielić wskazania amperomierza przez wskazania woltomierza. 

B. podzielić wskazania woltomierza przez wskazania amperomierza. 

C. pomnożyć wskazania woltomierza przez wskazania amperomierza.

Rozwiązanie: