17 18 20 21 22 23 25 26 27 29 30 31 32 34 35 36 38 39

Przeanalizuj schemat obwodu elektrycznego zamieszczony poniżej i zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe

1.Jeżeli włącznik W1 jest zamknięty, a W2 i W3 są otwarte, to prąd płynie jedynie przez żarówki 1 i 2.PF
2.Jeżeli włączniki W1 i W2 są zamknięte, a W3 jest otwarty, to suma natężeń prądu płynącego przez amperomierze A2 i A3 jest równa natężeniu prądu płynącego przez amperomierz A1.PF
3.Jeżeli włącznik W1 jest zamknięty, a W2 i W3 są otwarte, to amperomierze A1 i A2 wskazują różne natężenia prądu.PF
4.Jeżeli włącznik W2 jest zamknięty, a W1 i W3 otwarte, to amperomierze A2 i A3 wskazują natężenia prądu różne od zeraPF
5.Żeby prąd popłynął we wszystkich żarówkach (1, 2, 3 i 4), konieczne jest zamknięcie wszystkich włączników (W1, W2 i W3).PF

Rozwiązanie: