11 13 14 15 16 17 18 20 21 23 25 26 27 28 29 30 31 32

Wpisz do tabeli litery odpowiadające określeniom, które pasują do terminów: prąd elektryczny, napięcie elektryczne. Uwaga. Niektóre określenia mogą pasować do obu kolumn tabeli.

A. Jednostką jest wolt. B. To zjawisko fizyczne. C. Jednostką jest kulomb. D. To wielkość fizyczna.

E. Jest to uporządkowany ruch ładunków elektrycznych. F. Określa ilość energii elektrycznej potrzebnej do przeniesienia jednostkowego ładunku w obwodzie między dwoma punktami. G. Nie występuje, jeśli napięcie jest równe 0.

 

Rozwiązanie: