9 10 11 13 14 15 16 17 18 21 22 23 25 26 27 28 29 30 31

Szklaną początkowo nienaelektryzowaną rurkę potarto jedwabną tkaniną. W wyniku tego rurka naelektryzowała się dodatnio. Następnie rurką dotknięto paska folii aluminiowej tworzącego dwa listki zaczepione na plastikowym nieprzewodzącym patyczku jak na rysunku poniżej.

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

W opisanej sytuacji najpierw

A. elektrony przemieściły się z rurki na tkaniną, a następnie z rurki na listki. 

B. elektrony przemieściły się z rurki na tkaniną, a następnie z listków na rurkę. 

C. elektrony przemieściły się z tkaniny na rurkę, a następnie z rurki na listki. 

D. elektrony przemieściły się z tkaniny na rurkę, a następnie z listków na rurkę. 

Rozwiązanie: