7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 20 21 22 23 25 26 27 28 29

6. Co można powiedzieć o znakach ładunków zgromadzonych na rurce i na pętli? 

7. Czy można oszacować siłę elektrostatyczną działającą na pętlę, która znajduje się na stałej wysokości nad rurką? Jeśli tak – napisz, jakie czynności należałoby w tym celu wykonać, jeśli nie – napisz dlaczego?

8*. Czy można wyznaczyć przybliżony ładunek zgromadzony na pętli? Odpowiedź uzasadnij.

Rozwiązanie: