6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 18 20 21 22 23 25 26 27 28

Przeprowadzono eksperyment, by przekonać się, że elektroskop da się trwale naelektryzować w wyniku indukcji elektrostatycznej. 

Na poniższych rysunkach przedstawiono (w dowolnej kolejności) czynności, które należy w tym celu wykonać. 

Uporządkuj we właściwej kolejności poszczególne etapy eksperymentu przedstawione na rysunkach A–D, do rysunków dobierz podpisy I–IV. 

I. Odsuwamy palec od kulki elektroskopu. Na kulce elektroskopu znajduje się teraz ładunek dodatni. 

II. Odsuwamy od elektroskopu ujemnie naelektryzowane ciało, w wyniku czego część elektronów z listków napływa na kulkę. Teraz zarówno kulka, jak i listki elektroskopu są naelektryzowane dodatnio. 

III. Przybliżamy do nienaładowanego elektroskopu ciało naelektryzowane ujemnie, w wyniku czego listki elektroskopu się wychylają. 

IV. Po zbliżeniu naelektryzowanego ciała do elektroskopu uziemiamy elektroskop, dotykając jego kulki palcem. W wyniku tego dotknięcia (uziemienia) część elektronów z elektroskopu spływa poprzez nasze ciało do ziemi. 

Rozwiązanie: