5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 17 18 20 21 22 23 25 26 27

Na poniższym rysunku zilustrowano, co dzieje się z listkami elektroskopu naładowanego ujemnie, kiedy zbliżymy do niego ciało naelektryzowane dodatnio (bez dotykania elektroskopu). Zachowanie się listków elektroskopu można opisać następująco:

 Jeżeli do ujemnie naelektryzowanego elektroskopu (bez jego dotykania) zbliżymy ciało naelektryzowane dodatnio, to wychylenie listków elektroskopu zmniejszy się, ponieważ elektrony przemieszczą się na kulkę elektroskopu, więc na listkach będzie mniejszy ładunek ujemny. 

Na podstawie powyższego przykładu uzupełnij podobne zdania (I–III), wybierając literę oznaczającą odpowiednie stwierdzenie spośród A–F. 

Uwaga. Stwierdzenia mogą się powtarzać i nie musisz wykorzystać wszystkich. 

Rozwiązanie: