4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 16 17 18 20 21 22 23 25 26

Na rysunku schematycznie przedstawiono ułożenie ładunków elektrycznych w niewielkim i początkowo nienaelektryzowanym przedmiocie wykonanym z przewodnika. Przedmiot ten znalazł się w pobliżu naelektryzowanej plastikowej linijki. Rozmieszczenie ładunku w przedmiocie jest wynikiem działania indukcji elektrostatycznej. Wybierz poprawne uzupełnienia zdań. 

a) Niewielki przedmiot będzie A/ B przez C/ D naelektryzowaną linijkę. 

A. odpychany B. przyciągany C. dodatnio D. ujemnie 

b) Na podstawie przedstawionego rozkładu ładunków elektrycznych można stwierdzić, że przedmiot oddziałujący elektrostatycznie z linijką mógł być E/ F, ponieważ w przewodnikach w wyniku indukcji elektrostatycznej G/ H. 

E. skrawkiem papieru F. niewielkim fragmentem folii aluminiowej G. następuje niewielkie rozsunięcie powłok elektronowych względem jądra H. elektrony swobodne przemieszają się w jeden fragment ciała, wskutek czego jedna strona przedmiotu ma ładunek dodatni, a druga – ujemny

Rozwiązanie:
a)Niewielki przedmiot będzie B przyciągany przez D ujemnie naelektryzowaną linijkę. b) Na...
Pokaż więcej...
Jak oceniasz rozwiązanie tego zadania przez nauczyciela?

Nie oceniono tego zadania! Bądź pierwszy!

Warto wiedzieć

Zadanie o treści:

Na rysunku schematycznie przedstawiono ułożenie ładunków elektrycznych w niewielkim i początkowo nienaelektryzowanym przedmiocie wykonanym z przewodnika. Przedmiot ten znalazł się w pobliżu naelektryzowanej plastikowej linijki. Rozmieszczenie ładunku w przedmiocie jest wynikiem działania indukcji elektrostatycznej. Wybierz poprawne uzupełnienia zdań. 

a) Niewielki przedmiot będzie A/ B przez C/ D naelektryzowaną linijkę. 

A. odpychany B. przyciągany C. dodatnio D. ujemnie 

b) Na podstawie przedstawionego rozkładu ładunków elektrycznych można stwierdzić, że przedmiot oddziałujący elektrostatycznie z linijką mógł być E/ F, ponieważ w przewodnikach w wyniku indukcji elektrostatycznej G/ H. 

E. skrawkiem papieru F. niewielkim fragmentem folii aluminiowej G. następuje niewielkie rozsunięcie powłok elektronowych względem jądra H. elektrony swobodne przemieszają się w jeden fragment ciała, wskutek czego jedna strona przedmiotu ma ładunek dodatni, a druga – ujemny

jest zadaniem numer 17371 ze wszystkich rozwiązanych w naszym serwisie zadań i pochodzi z książki o tytule Spotkania z fizyką 8, która została wydana w roku 2021.

Zadanie zweryfikowane przez pracownika serwisu