4 5 6 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 20 21 22 23

a) Wybierz poprawne uzupełnienia zdań

Przedstawione na poprzedniej stronie oznaczenie informuje, że mamy do czynienia z A/ B/ C. Znak ten można spotkać w fabryce, gdzie produkuje się D/ E/ F. 

A. przedmiotami wrażliwymi na elektryczność statyczną B. przedmiotami, których dotknięcie może spowodować porażenie prądem C. bardzo drobnymi przedmiotami, które trzeba delikatnie chwytać palcami D. pinezki i szpilki E. telefony komórkowe i tablety F. przewody elektryczne, przełączniki, gniazdka itp. 

b) Wybierz poprawne uzupełnienia zdania. 

c) Dzięki dejonizatorowi materiał naelektryzowany ujemnie został zobojętniony elektrycznie. Jakie jony powędrowały z dejonizatora do tego materiału – dodatnie czy ujemne? Uzasadnij odpowiedź. 

d) Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe

e) Odpowiedz na pytanie. Czy wygodniej jest czesać suche włosy grzebieniem zrobionym z drewna czy polistyrenu? Dlaczego?

Rozwiązanie: