110 111 112 114 115 118 119 120
>

Przyjmuje się, że człowiek słyszy dźwięki o częstotliwości z zakresu od około 16Hz do około 20Hz. Na rysunku przedstawiono oscylogramy dwóch zarejestrowanych dźwięków, ale nie zaznaczono skali na osi czasu. Wskaż zdania prawdziwe. 

A. Jeżeli nie usłyszymy dźwięku 2, to na pewno nie usłyszymy też dźwięku 1. 

B. Jeżeli dźwięk 1 należy do infradźwięków, to dźwięk 2 również.

C. Jeżeli dźwięk 2 należy do infradźwięków, to dźwięk 1 również.

D. Częstotliwość i głośność obu dźwięków mogą być tak dobrane, że usłyszymy oba te dźwięki.

E. Jeżeli dźwięk 1 będzie zbyt cichy, żebyśmy mogli go usłyszeć, to również nie usłyszymy dźwięku 2. 

 

Rozwiązanie: