109 110 111 112 114 115 118 119 121

Fala o częstotliwości 1000Hz rozchodzi się w powietrzu z prędkością 340 m/s.

Wskaż zdanie fałszywe.

A> Pokonanie odległości 1000m zajmuje tej fali ponad 3s.

B. Odległość między kolejnymi grzbietami tej fali jest mniejsza niż 1m. 

C. Jeśli ta fala przejdzie z powietrza do wody, jej częstotliwość się nie zmieni.

D. Fala ta jest słyszalna przez człowieka, jeśli poziom jej głośności jest odpowiedni.

Rozwiązanie: