109 110 111 112 114 115 118 119 121

Fala o częstotliwości 1000Hz rozchodzi się w powietrzu z prędkością 340 m/s.

Wskaż zdanie fałszywe.

A> Pokonanie odległości 1000m zajmuje tej fali ponad 3s.

B. Odległość między kolejnymi grzbietami tej fali jest mniejsza niż 1m. 

C. Jeśli ta fala przejdzie z powietrza do wody, jej częstotliwość się nie zmieni.

D. Fala ta jest słyszalna przez człowieka, jeśli poziom jej głośności jest odpowiedni.

Rozwiązanie:
f=1000Hzv=340m/sλ=v:fλ=340m/s:1000Hz=0,34mPokonanie 100m zajmuj 3,4s, ponieważ 340 m - 1s1000 - xx=3,4sZdanie...
Pokaż więcej...