107 108 109 110 111 112 114 115 119 120 121

Paweł i Krzysiek podczas lekcji używają okularów, aby z ławki dokładnie widzieć, co jest napisane na tablicy. Paweł jest w stanie przeczytać bez okularów wyraźne duże litery z tablicy, siedząc w drugim rzędzie od tablicy, natomiast nie potrafi niczego odczytać siedząc w czwartym rzędzie. Krzysiek bez okularów jest w stanie odczytać duże litery, siedząc w pierwszym rzędzie od tablicy, natomiast nie potrafi tego zrobić, siedząc w drugim rzędzie.

Soczewka I silniej skupia promienie światła niż soczewka II. Soczewka IV słabiej rozprasza promienie światła (ma dłuższą ogniskową) niż soczewka III.

Każdy z uczniów używa w swoich okularach soczewek jednego typu spośród soczewek I-IV.

Uzupełnij zdanie. Zaznacz właściwą odpowiedź. 

Zarówno Paweł, jak i Krzysiek są A/B, ale Krzysiek ma C/D wadę wzroku niż Paweł. Dlatego Paweł w swoich okularach używa soczewek E/F/G/H, natomiast Krzysiek soczewek E/F/G/H

A. krótkowidzami

B. dalekowidzami

C. większą 

D. mniejszą

E. I

F. II

G. III

H. IV

Rozwiązanie: