99 100 101 102 104 105 106 107 108 109 111 112 114 115 118 119 120 121

Korzystając z przykładu na poprzedniej stronie, uzupełnij w tabeli brakujące wartości ogniskowych i zdolności skupiających soczewek oraz określ rodzaj soczewek. Pierwsza kolumna została uzupełniona.

Ogniskowa soczewki [cm]

Zdolność skupiająca soczewki [D]

-2080 -12,5
-5 1,6 
Rodzaj soczewkiskupiająca-   
rozpraszającax   

Rozwiązanie: