98 99 100 101 102 104 105 106 107 108 110 111 112 114 115 118 119 120

Na rysunkach czerwoną linią narysowano bieg promieni i ich załamanie w cienkich soczewkach. Narysuj dalszy bieg promieni oznaczonych linią niebieską (jeżeli trzeba zaznacz przedłużenie tych promieni) i podaj ogniskowe soczewek.

Rozwiązanie: