96 97 98 99 100 101 102 104 105 106 108 109 110 111 112 114 115 118

a) Na rysunku przedstawiono w odcieniach szarości wiązkę światła białego po przejściu przez pryzmat i rozszczepieniu. Wpisz w wolne miejsca nazwy barw skrajnych promieni rozszczepionego światła białego, wybrane spośród podanych w ramce. 

zielony

żółty

czerwony

niebieski

fioletowy

pomarańczowy

b) Wybierz poprawne uzupełnienie zdania.

Jeżeli na pryzmat pada promień światła laserowego o barwie zielonej, to dalszy bieg promienia jest przedstawiony na rysunku A/B/C/D.

c)  Na pryzmat skierowano jednocześnie promienie pochodzące z dwóch laserów, przy czym jeden jest źródłem światła o barwie zielonej, a drugi - o barwie czerwonej. Narysuj dalszy bieg promieni laserowych.

Rozwiązanie: