95 96 97 98 99 100 101 102 104 105 107 108 109 110 111 112 114 115

Na zdjęciu obok przedstawiono promień światła padający na szklany przedmiot. Część światła załamuje się w szkle, a część odbija się od niego. Oceń prawdziwość zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F - jeśli jest fałszywe.

1.Cyfrą 2 na zdjęciu oznaczono promień załamany.PF
2.Cyfrą 3 na zdjęciu oznaczono promień odbity.PF
3.Kąt załamania jest większy od kąta padania.PF
4.Promień światła przechodzi z substancji o mniejszej gęstości optycznej do substancji o mniejszej gęstości optycznej.PF

Rozwiązanie: