93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 105 106 107 108 109 110 111 112 114 115

Przedmiot umieszczono przed zwierciadłem wklęsłym, jak na rysunku w odległości trzy razy większej niż ogniskowa.

a) Wykonaj konstrukcję obrazu i zapisz trzy jego cechy spośród A/B/C/D/E/F

A. pozorny

B. rzeczywisty

C. prosty

D. odwrócony

E. pomniejszony

F. powiększony

b) Wybierz poprawne uzupełnienie zdania

Jeżeli przedmiot zbliżymy do zwierciadła to jego obraz A/B zwierciadła i powiększenie obrazu C/D

A. przybliży się do

B. oddali się od

C. zmaleje

D. wzrośnie

c) Wybierz poprawne uzupełnienie zdania 

Narysowany poniżej promień odbije się od zwierciadła i przetnie os w punkcie

 

Rozwiązanie: