89 101 107

Gdy chcemy obliczyć w przybliżeniu, w jakiej odległości od nas uderzył piorun, dzielimy czas między błyskawicą a grzmotem (wyrażony w sekundach) przez 3. 

Rozwiązanie: