54 55 56 70 73

Nieobciążona sprężyna ma długość 20 cm. 

Rozwiązanie: