39 43 46 54 55 56

 Który z wykresów przedstawia zależność objętości danej masy wody od temperatury, a który - zależność gęstości wody od temperatury? 

Rozwiązanie: