35 39 46 50 54

Wyjaśnij, dlaczego w doświadczeniu uważaliśmy, aby nakrętki nie dotykały ścianek i dna garnka. 

Rozwiązanie: