30 39 43 46

Dobierz zakończenia zdań do ich początków. Zapisz w zeszycie całe powstałe zdania. 

Rozwiązanie: