23 35 39

Przepisz tekst do zeszytu. 

Rozwiązanie: