12 18 30

Chcemy ogrzać cztery próbki substancji, którymi są odpowiednio, 100 g wody, 100 g miedzi, 100 g złota i 100 g żelaza. 

Rozwiązanie: