122 132 138

Przepisz do zeszytu zdania i uzupełnij je nazwami odpowiednich barw. 

Rozwiązanie: