111 112 113 128 132

Jakiego rodzaju fala powstanie w opisanym przypadku: płaska, kulista czy kolista? 

Rozwiązanie: