<
18 23

Dobierz opis z ramki do każdej z podanych sytuacji. 

Rozwiązanie: