107 111 112 122

Który z wykresów przedstawia zależność przyrostu długości sprężyny od przyłożonej siły zgodnie z prawek Hooke'a? 

Rozwiązanie: