97 101 111 112 113

Dobierz do poszczególnych zdań ich zakończenia.

Rozwiązanie: