97 107 111 112

Odczytaj z ilustracji na ostatnie stronie tablic częstotliwość dźwięku C

Rozwiązanie: