5 13 17

Wskaż pytania, na które będziesz poszukiwać odpowiedzi na lekcjach fizyki. 

Rozwiązanie: