69 73 84 85

Powiedz, jak są ułożone i jak działają na siebie cząsteczki w każdym z trzech stanów skupienia. 

Rozwiązanie: