63 69 78 84

Oceń prawdziwość podanych zdań. 

Rozwiązanie: