60 63 73 78

Oceń prawdziwość podanych zdań. 

Rozwiązanie: