45 56 57 60 63

Zapisz w zeszycie podane wartości we wskazanych jednostkach.

Rozwiązanie: