<
9 13

Czy fizyka opisuje ruch samolotu na ziemi i w powietrzu?

Rozwiązanie: