34 39 53 56

Wymień cechy, jakie ma działająca na sobie siłą ciężkości. 

Rozwiązanie: