30 34 45

Wymień przykłady różnych oddziaływań, które możesz zaobserwować wokół siebie. 

Rozwiązanie: