24 25 30 39 45

Na rysunkach A i B widzisz menzurki przed zanurzeniem i po zanurzeniu ciał. 

Rozwiązanie: