22 24 25 34 39

W małych grupach zaproponujcie pomiar jednej z czterech wielkości fizycznych: długości, masy, czasu lub temperatury, tak aby każda z nich była zmierzona przynajmniej przez jedną grupę. 

Rozwiązanie: