223 227 232 235

Wybierz poprawne uzupełnienia zdań.

Rozwiązanie: