214 217 227 232 234

Oceń prawdziwość podanych zdań. 

Rozwiązanie: