210 214 223 227

Oceń prawdziwość podanych zdań. 

Rozwiązanie: