205 210 217 223

Przepisz do zeszytu i uzupełnij tabelę, oblicz odpowiednie wielkości fizyczne. 

Rozwiązanie: