199 200 201 205 214 217

Kiedy siła ciężkości wykonuje pracę?

Rozwiązanie: