194 196 199 200 205 210

Jakie są formy energii?

Rozwiązanie: