194 196 199 201 205 210

Na wykresie przedstawiono zależność wydłużenia sprężyny od działającej na nią siły dla dwóch różnych sprężyn. Wskaż zdanie fałszywe. 

Rozwiązanie: