187 196 199 200 201 205

Wykres przedstawia zależność wartości przyspieszenia ciała od wartości działającej na niego siły. Oblicz masę tego ciała. 

Rozwiązanie: